Số kho hàng tồn đã được chứng thực vào ngày 17/07/08

Số kho hàng tồn đã được chứng thực vào ngày 17-07

        AN   HA/BR   HO    MI    NO     NY   TOTAL
Burundi    5,686  5,178    0    0    0  3,055   13,919
Colombia   149,242  67,201  7,758  1,350  4,955  39,736  270,242
Costa Rica    230   275  1,699    0    0  1,460   3,664
Ecuador      0    0    0    0    0  2,500   2,500
El Salvador 135,805  69,985 217,518  30,074 164,007  38,099  655,488
Guatmela   21,996  6,750  22,325  3,775  51,424  37,785  144,055
Honduras   362,628 339,484 171,960  7,850 272,734  71,400 1,226,056
India    114,454 105,466    0    0    0  2,558  222,478
Mexico    287,436  84,262  46,557  1,500  93,959 197,460  711,174
Nicaragua  209,290  6,770  37,025  63,164  7,472  56,282  380,003
Panama      300    0    0    0    0   384    684
Papua New Guinea  0   320    0    0    0    0    320
Peru     407,104  86,935  6,990   375  12,973 252,902  767,279
Rwanda    15,365  3,850    0    0    0    0   19,215
Tanzania    2,147   640    0    0    0   960   3,747
Uganda    41,295  15,508    0    0    0   570   57,373
Venezuela    500    0    0  5,974    0  6,976   13,450
Total   1,753,478 792,624 511,832 114,062 607,524 712,127 4,491,647
Số bao kiểm định thường ngày
Tình trạng tại các cảng      Bao
AN
Số bao chưa được kiểm định    1,100
Số bao đã được kiểm định     1,924
AN Total   3,024
HA/BR
Số bao chưa được kiểm định     570
HA/BR Total  570
NY
Số bao chưa được kiểm định     250
Số bao đã được kiểm định     2,250
NY Total   2,500
Grand Total 6,094
Số bao đang chờ kiểm định
Port      Bags
AN      32,303
HA/BR     12,384
HO      23,891
NO      16,633
NY      31,900
Grand Total 117,111
Số bao sẽ đóng gói lại do kém chất lượng giao
       MI Total
El Salvador 275 275
Total    275 275

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81