Tính giá cà phê Arabica New York sang USD/tấn

Giá cà phê Arabica hiện tại

Giá khớp 180.3
Cao nhất 183.8
Thấp nhất 179.5
1 USD = - VNĐ
Dùng dấu "." (chấm) để phân cách phần thập phân (ví dụ: 122.95)

Giá cà phê Arabica đang giao dịch trên sàn New York (ICE Futures US) được tính bằng USD cent/lb nên không ít nhiều gây khó khăn cho bà con trong việc muốn biết giá Arabica hiện nay đang ở mức bao nhiều USD/tấn hay bao nhiêu VNĐ/tấn.

Với công cụ này Giacaphe.com sẽ giúp bà con chuyển đổi giá cà phê Arabica trên sàn New York ra USD/tấn và VNĐ/tấn một cách nhanh chóng

BÀI CHỌN LỌC

44