Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore

Cập nhật: 13/11/2022 lúc 21:36:01 (delay 10 phút)

Chạm và trượt về bên trái ở bảng giá để xem nhiều cột hơn.

X

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

11:00 - 06:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/24 300 -0.1 -0.03% 330 30 270 -30 3 300 300 289
04/24 302 0.1 0.03% 331.5 30 271.3 -30 5 300 301.4 570
05/24 302 1.8 0.6% 330 30 270 -30 2 302 300 1000
06/24 302 0.5 0.17% 331.2 30 271 -30 13 302.4 301.1 1676
07/24 300 -0.4 -0.13% 330.6 30 270.6 -30 30 301.6 300.6 3808

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

10:00 - 16:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/24 13,715 -35 -0.25% 13785 35 13715 -35 8 13785 13750 537
04/24 13,835 5 0.04% 13885 55 13795 -35 121 13885 13830 1731
05/24 13,875 -20 -0.14% 13955 60 13850 -45 57297 13950 13895 154081
06/24 13,915 -5 -0.04% 13970 50 13890 -30 45 13915 13920 534
07/24 13,930 -10 -0.07% 13960 20 13910 -30 5 13960 13940 220

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

05:55 - 17:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
04/24 153 0.7 -0.46% 154 1 152.2 -1 1707 153 153.3 12639
05/24 153 0.5 -0.33% 154.6 1 152.8 -1 1763 153.5 153.7 19213
06/24 154 0.5 -0.32% 155.5 1 153.2 -1 1806 155.5 154.1 22532
07/24 154 0.5 -0.32% 155.4 1 153.7 -1 721 154.2 154.5 9618
08/24 163 -0.1 -0.06% 162.7 0 160.4 -2 409 161.1 162.7 4156

Giá cao su trực tuyến cập nhật liên tục

Giá cao su trực tuyến hôm nay của ba sàn giao dịch cao su chính RSS3 sàn Tocom (Nhật Bản), cao su tự nhiên Thượng Hải (SHFE) và cao su STR20 sàn SGX ở Singapore được Giacaphe.com cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn.

Dữ liệu giá cao su trực tuyến mà Y5Cafe cung cấp chậm hơn 15 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá cao su nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Giacaphe.vn

Thời gian giao dịch

Sàn Tocom giờ giao dịch từ 11:00 - 17:15, 18:30 - 06:00 (hôm sau)

Sàn Thượng Hải giờ giao dịch: 10:00 - 12:30, 13:30 - 16:00

Sàn giao dịch cao su STR20 SGX - Singapore giờ giao dịch: 05:55 - 18:00

Thời gian đã được chuyển qua giờ Việt Nam (GMT+7) để bà con tiện theo dõi.

Thị trường cao su

Tin mới nhất

77