Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore

Cập nhật: 13/11/2022 lúc 21:36:01 (delay 10 phút)

Mời bà con góp ý cho bảng giá cao su trực tuyến

Chạm và trượt về bên trái ở bảng giá để xem nhiều cột hơn.

X

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

11:00 - 06:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
04/23 203 1.1 0.55% 221.5 20 181.3 -20 3 198.1 201.4 575
05/23 202 -0.7 -0.34% 223.3 20 182.7 -20 1 202.3 203 588
06/23 205 1.4 0.69% 223.8 20 183.2 -20 6 203.2 203.5 1844
07/23 207 2.6 1.27% 224.6 20 183.8 -20 60 205.2 204.2 1487
08/23 206 2.3 1.13% 224.4 20 183.6 -20 298 204.9 204 6400

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

10:00 - 16:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
04/23 11,650 20 0.17% 11680 50 11590 -40 127 11610 11630 1505
05/23 11,740 45 0.38% 11780 85 11640 -55 95055 11670 11695 203222
06/23 11,765 30 0.26% 11815 80 11685 -50 5439 11710 11735 15477
07/23 11,815 50 0.42% 11855 90 11725 -40 1617 11750 11765 6753
08/23 11,850 25 0.21% 11895 70 11775 -50 373 11780 11825 1041

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

05:55 - 17:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/23 138 1.3 -0.93% 139.7 1 137.6 -2 102 139.5 139.2 5893
06/23 139 0.9 0.65% 139.5 1 138.8 1 194 139 138.3 6033
07/23 139 0.7 0.51% 139.4 1 138.7 0 318 139 138.3 11234
08/23 139 0.8 0.58% 139.9 1 139 0 449 139 138.6 15191
08/23 135 0.4 0.3% 135.6 1 134.7 0 565 135.3 134.8 0

Giá cao su trực tuyến cập nhật liên tục

Giá cao su trực tuyến hôm nay của ba sàn giao dịch cao su chính RSS3 sàn Tocom (Nhật Bản), cao su tự nhiên Thượng Hải (SHFE) và cao su STR20 sàn SGX ở Singapore được Giacaphe.com cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn.

Dữ liệu giá cao su trực tuyến mà Y5Cafe cung cấp chậm hơn 15 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá cao su nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Giacaphe.vn

Thời gian giao dịch

Sàn Tocom giờ giao dịch từ 11:00 - 17:15, 18:30 - 06:00 (hôm sau)

Sàn Thượng Hải giờ giao dịch: 10:00 - 12:30, 13:30 - 16:00

Sàn giao dịch cao su STR20 SGX - Singapore giờ giao dịch: 05:55 - 18:00

Thời gian đã được chuyển qua giờ Việt Nam (GMT+7) để bà con tiện theo dõi.

Thị trường cao su

Tin mới nhất

81