Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore

Cập nhật: 13/11/2022 lúc 21:36:01 (delay 10 phút)

Chạm và trượt về bên trái ở bảng giá để xem nhiều cột hơn.

X

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

11:00 - 06:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/24 341 3.7 1.1% 370.4 34 303.2 -34 9 336.3 336.8 233
08/24 335 1 0.3% 367 33 300.4 -33 3 333.2 333.7 571
09/24 327 -1.1 -0.34% 360.9 33 295.3 -33 2 326.5 328.1 382
10/24 327 -0.3 -0.09% 360.2 33 294.8 -33 6 327.7 327.5 1204
11/24 327 -0.2 -0.06% 360.2 33 294.8 -33 120 327.4 327.5 4258

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

10:00 - 16:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/24 14,835 15 0.1% 14875 55 14730 -90 362 14735 14820 2042
08/24 14,910 15 0.1% 14955 60 14805 -90 173 14805 14895 566
09/24 14,995 -5 -0.03% 15040 40 14850 -150 113555 14900 15000 207640
10/24 15,015 -25 -0.17% 15085 45 14870 -170 15 14870 15040 247
11/24 15,055 -10 -0.07% 15105 40 14940 -125 1094 14980 15065 3447

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

05:55 - 17:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
08/24 170 3.4 2.05% 169.5 3 166.2 0 749 166.7 166.1 6024
09/24 170 3.3 1.98% 170.2 3 166 -1 4182 166.8 166.8 19734
10/24 171 3.3 1.97% 170.9 3 167.2 0 6898 167.5 167.5 22547
11/24 171 3.3 1.97% 171.1 3 167.8 0 2654 167.8 167.8 13491
11/24 174 -3.6 -2.03% 177.5 0 173.2 -4 1000 177.5 177.1 0

Giá cao su trực tuyến cập nhật liên tục

Giá cao su trực tuyến hôm nay của ba sàn giao dịch cao su chính RSS3 sàn Tocom (Nhật Bản), cao su tự nhiên Thượng Hải (SHFE) và cao su STR20 sàn SGX ở Singapore được Giacaphe.com cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn.

Dữ liệu giá cao su trực tuyến mà Y5Cafe cung cấp chậm hơn 15 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá cao su nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Giacaphe.vn

Thời gian giao dịch

Sàn Tocom giờ giao dịch từ 11:00 - 17:15, 18:30 - 06:00 (hôm sau)

Sàn Thượng Hải giờ giao dịch: 10:00 - 12:30, 13:30 - 16:00

Sàn giao dịch cao su STR20 SGX - Singapore giờ giao dịch: 05:55 - 18:00

Thời gian đã được chuyển qua giờ Việt Nam (GMT+7) để bà con tiện theo dõi.

Thị trường cao su

Tin mới nhất