Giá tiêu thế giới cập nhật liên tục

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội hồ tiêu Quốc tế. Giá tiêu quy đổi sang VNĐ/kg do Giacaphe.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank.
Thị trường USD/Tấn VNĐ/Kg
Indonesia - Black Pepper4,572
Indonesia - White Pepper6,038
Brazil Black - Pepper ASTA 5704,450
Malaysia - Black Pepper ASTA4,900
Malaysia - White Pepper ASTA7,300

Giá tiêu nội địa Ấn Độ

Loại tiêu Rupee/100kg VNĐ/Kg
GARBLED57,700--
UNGARBLED55,700--
Hiện trên thế giới chưa có sàn giao dịch tập trung nào cho sản phẩm hồ tiêu. Giá tiêu trên do Giacaphe.com cập nhật từ giao dịch hàng ngày của các quốc gia có mặt hàng xuất khẩu xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới. Thông tin chỉ dùng để tham khảo.

Tin mới nhất

61