Xem giá tiêu hôm nay

Giá tiêu thế giới cập nhật liên tục

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội hồ tiêu Quốc tế. Giá tiêu quy đổi sang VNĐ/kg do Giacaphe.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank
Thị trường USD/Tấn VNĐ/Kg
Indonesia - Black Pepper6,418
Indonesia - White Pepper8,377
Brazil Black - Pepper ASTA 5707,600
Malaysia - Black Pepper ASTA4,900
Malaysia - White Pepper ASTA7,300
Viet Nam - Black Pepper 500 g/l7,800
Viet Nam - Black Pepper 550 g/l8,000
Viet Nam - White Pepper ASTA12,000

Giá tiêu nội địa Ấn Độ

Loại tiêu Rupee/100kg VNĐ/Kg
GARBLED69,600--
UNGARBLED67,600--
Hiện trên thế giới chưa có sàn giao dịch tập trung nào cho sản phẩm hồ tiêu. Giá tiêu trên do Giacaphe.com cập nhật từ giao dịch hàng ngày của các quốc gia có mặt hàng xuất khẩu xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới. Thông tin chỉ dùng để tham khảo.

Tin đã đăng