Giá phân bón cập nhật liên tục

Nếu bà con có nhu cầu mua phân bón vui lòng liên hệ:

Công Ty Phân Bón Bình Điền, Địa chỉ: C12/21 Tân Kiên - Bình Chánh - TP.HCM

ĐT: (08) 756 0110 - Fax: (08) 756 0799 hoặc nhấn vào đây để xem thông tin chi nhánh.

STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 12/09/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
2 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 12/09/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
3 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 12/09/2022 28.100 sản phẩm tham khảo đ/kg
4 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 12/09/2022 22.350 sản phẩm tham khảo đ/kg
5 Ure Malay hạt đục TP.HCM 12/09/2022 14.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
6 Ure Ninh Bình TP.HCM 12/09/2022 14.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
7 Ure Phú Mỹ TPHCM 12/09/2022 14.700 sản phẩm tham khảo đ/kg
8 Ure Cà Mau TPHCM 12/09/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
9 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 29/08/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
10 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 29/08/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
11 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 29/08/2022 27.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
12 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 29/08/2022 22.350 sản phẩm tham khảo đ/kg
13 Ure Ninh Bình TP.HCM 29/08/2022 13.900 sản phẩm tham khảo đ/kg
14 Ure Phú Mỹ TPHCM 29/08/2022 14.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
15 Ure Cà Mau TPHCM 29/08/2022 14.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
16 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 02/08/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
17 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 02/08/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
18 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 02/08/2022 27.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
19 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 02/08/2022 21.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
20 Ure Ninh Bình TP.HCM 02/08/2022 14.100 sản phẩm tham khảo đ/kg
21 Ure Phú Mỹ TPHCM 02/08/2022 14.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
22 Ure Cà Mau TPHCM 02/08/2022 14.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
23 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 25/07/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
24 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 25/07/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
25 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 25/07/2022 27.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
26 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 25/07/2022 21.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
27 Ure Ninh Bình TP.HCM 25/07/2022 14.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
28 Ure Phú Mỹ TPHCM 25/07/2022 14.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
29 Ure Cà Mau TPHCM 25/07/2022 14.700 sản phẩm tham khảo đ/kg
30 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18/07/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
31 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18/07/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
32 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 18/07/2022 27.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
33 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 18/07/2022 21.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
34 Ure Phú Mỹ TPHCM 18/07/2022 14.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
35 Ure Cà Mau TPHCM 18/07/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
36 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 11/07/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
37 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 11/07/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
38 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 11/07/2022 27.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
39 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 11/07/2022 21.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
40 Ure Phú Mỹ TPHCM 11/07/2022 14.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
41 Ure Cà Mau TPHCM 11/07/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
42 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 04/07/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
43 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 04/07/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
44 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 04/07/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
45 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 04/07/2022 21.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
46 Ure Malay hạt đục TP.HCM 04/07/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
47 Ure Indo hạt đục TP.HCM 04/07/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
48 Ure Phú Mỹ TPHCM 04/07/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
49 Ure Cà Mau TPHCM 04/07/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
50 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 27/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg

Cập nhật liên tục giá phân bón Bình Điền, phân bón UREA, công ty phân bón Bình Điền. Phân DAP china, các loại phân bón trên thị trường.