Giá phân bón cập nhật liên tục

Nếu bà con có nhu cầu mua phân bón vui lòng liên hệ:

Công Ty Phân Bón Bình Điền, Địa chỉ: C12/21 Tân Kiên - Bình Chánh - TP.HCM

ĐT: (08) 756 0110 - Fax: (08) 756 0799 hoặc nhấn vào đây để xem thông tin chi nhánh.

STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 23/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
2 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 23/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
3 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 23/05/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
4 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 23/05/2022 22.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
5 Ure Malay hạt đục TP.HCM 23/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
6 Ure Indo hạt đục TP.HCM 23/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
7 Ure Ninh Bình TP.HCM 23/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
8 Ure Phú Mỹ TPHCM 23/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
9 Ure Cà Mau TPHCM 23/05/2022 16.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
10 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 16/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
11 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 16/05/2022 19.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
12 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 16/05/2022 26.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
13 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 16/05/2022 22.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
14 Ure Malay hạt đục TP.HCM 16/05/2022 16.400 sản phẩm tham khảo đ/kg
15 Ure Indo hạt đục TP.HCM 16/05/2022 16.400 sản phẩm tham khảo đ/kg
16 Ure Ninh Bình TP.HCM 16/05/2022 16.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
17 Ure Phú Mỹ TPHCM 16/05/2022 16.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
18 Ure Cà Mau TPHCM 16/05/2022 16.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
19 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 09/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
20 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 09/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
21 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 09/05/2022 26.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
22 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 09/05/2022 22.350 sản phẩm tham khảo đ/kg
23 Ure Malay hạt đục TP.HCM 09/05/2022 16.700 sản phẩm tham khảo đ/kg
24 Ure Indo hạt đục TP.HCM 09/05/2022 16.700 sản phẩm tham khảo đ/kg
25 Ure Ninh Bình TP.HCM 09/05/2022 16.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
26 Ure Phú Mỹ TPHCM 09/05/2022 17.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
27 Ure Cà Mau TPHCM 09/05/2022 17.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
28 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 25/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
29 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 25/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
30 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 25/04/2022 27.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
31 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 25/04/2022 22.350 sản phẩm tham khảo đ/kg
32 Ure Indo hạt đục TP.HCM 25/04/2022 17.400 sản phẩm tham khảo đ/kg
33 Ure Ninh Bình TP.HCM 25/04/2022 17.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
34 Ure Phú Mỹ TPHCM 25/04/2022 17.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
35 Ure Cà Mau TPHCM 25/04/2022 17.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
36 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
37 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 25/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
38 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 18/04/2022 27.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
39 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 18/04/2022 22.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
40 Ure Ninh Bình TP.HCM 18/04/2022 17.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
41 Ure Phú Mỹ TPHCM 18/04/2022 17.100 sản phẩm tham khảo đ/kg
42 Ure Cà Mau TPHCM 18/04/2022 17.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
43 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 12/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
44 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 12/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
45 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 12/04/2022 27.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
46 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 12/04/2022 21.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
47 Ure Ninh Bình TP.HCM 12/04/2022 17.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
48 Ure Phú Mỹ TPHCM 12/04/2022 17.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
49 Ure Cà Mau TPHCM 12/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
50 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 04/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg

Cập nhật liên tục giá phân bón Bình Điền, phân bón UREA, công ty phân bón Bình Điền. Phân DAP china, các loại phân bón trên thị trường.