Giá ca cao trực tuyến sàn London, New York

Cập nhật: --/--/---- lúc --:--:-- (delay 10 phút)

Chạm và trượt về bên trái ở bảng giá để xem nhiều cột hơn.

X

Giá ca cao London

16:30 - 23:55
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/24 8,311 96 1.17% 8766 551 8100 -115 2511 8145 8215 35545
09/24 7,319 -46 -0.62% 7742 377 7200 -165 6539 7267 7365 56243
12/24 6,056 -79 -1.29% 6352 217 5944 -191 3624 6015 6135 56504
03/25 5,381 -66 -1.21% 5616 169 5326 -121 2340 5393 5447 47724

- Đơn vị tính giá: GBP/tấn

- Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.

- Giờ giao dịch từ 16:30 - 23:55

Ca cao giao dịch tại sàn New York

15:45 - 00:30
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/24 8,995 -603 -6.28% 9725 127 8600 -998 1568 9280 9598 3770
09/24 8,905 -150 -1.66% 9420 365 8512 -543 11397 8775 9055 49600
12/24 7,596 -138 -1.78% 7998 264 7300 -434 4588 7462 7734 43784
03/25 6,755 -108 -1.57% 7083 220 6503 -360 2722 6676 6863 21893
CCY00 9,915 281 2.92% 9915 281 9915 281 0 9915 9634 0

- Đơn vị tính giá: USD/tấn

- Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.

- Giờ giao dịch từ 15:45 - 00:30 (ngày hôm sau)

Giá ca cao trực tuyến cập nhật liên tục

Giá ca cao trực tuyến hôm nay của hai sàn giao dịch chính là London - ICE Futures Europe, và New York - ICE Futures Europe được Giacaphe.com cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn.

Dữ liệu giá ca cao của các sàn thế giới mà Y5Cafe cung cấp chậm hơn 10 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá ca cao nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Giacaphe.vn

Thời gian giao dịch

Sàn ca cao London - ICE Futures Europe từ 16:30 - 23:55

Sàn ca cao New York - ICE Futures US từ 15:45 - 00:30 (hôm sau)

Thời gian đã được chuyển qua giờ Việt Nam (GMT+7) để bà con tiện theo dõi.

Tin mới nhất