Giá Ca-Cao trực tuyến sàn London, New York

Cập nhật lúc:   (Cập nhật 10 phút một lần)

Cacao giao dịch tại sàn London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
                   
                   
                   
                   

Ca cao giao dịch tại sàn New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở