Giá Ca-Cao trực tuyến sàn London, New York

Cập nhật lúc:   (Cập nhật 10 phút một lần)

Cacao giao dịch tại sàn London

Kỳ hạnGiá khớpThay đổi%Số lượngCao nhấtThấp nhấtMở cửaHôm trướcHĐ Mở
          
          
          
          

Ca cao giao dịch tại sàn New York

Kỳ hạnGiá khớpThay đổi%Số lượngCao nhấtThấp nhấtMở cửaHôm trướcHĐ Mở