Tin thời tiết tại một số vùng tại Brazil và Indonesia

Các vùng trồng cà phê lớn cua Braxin se không gặp khó khăn về thời tiết

Theo các nhà nông hoc o hai hop tác xã lớn cho biết các vùng sản xuất cà phê chính của Braxin se không gặp những vấn đề khó khăn do thời tiết lạnh gây ra.

Mặc dù thời tiết lạnh đã giảm còn tu 2-3C o nam Parana, nhung các nông dân cà phê o đây đã không đối mặt với vấn đề này, Gabarito Volpato, một nhà nông hoc o bắc Parana đã cho biết như thế.

Ông cho biết du báo se có môt đot suong lanh xuât hiên vào tuân toi nhung se không anh huong toi các vùng trông cà phê. Theo Volpato, vu mùa thu hoach cua Parana se bi trê khoang 20 ngày so voi năm rôi do vu mùa ra hoa trê. Hop tác xã Cocamar đã thu hoach khoang 40% vu mùa. Hop tác xã này du đoán se thu hoach khoang 300.000 bao trong năm nay.

Còn Joaquim Goulart, môt nhà nông hoc tai Cooxupe, hop tác xã sô môt cua Braxin cũng cho biết không có nhung vân đề khó khăn về thoi tiết xay ra o nam Minas và các vùng trông cà phê cua bang Sao Paulo. Nhiêt đô trung bình tu 5-7C, và du báo se âm lên trong nhung ngày toi. Vu mùa cà phê này bi trê khoang 40 ngày o nam Minas. Cooxupe, o nam Minas, cũng đã thu hoach tu 10-12% san luong vu mùa năm nay. Hop tác xã này du đoán se thu hoach khoang 5 triêu bao trong năm nay. Mùa thu hoach cua Braxin diên ra tu tháng 5 toi tháng 9.

Theo Conab uoc tính trong tháng 5, Braxin se thu hoach khoang 45.5 triêu bao cà phê nhân trong vu mùa 2008-09.

Tin thời tiết Indonesia

Tóm lược – Trong ngày hôm qua mua rào và giông đã xay ra o đây, luong mua tu 3-25 mm, nhiêt đô tu 24-34C.

Du báo – Hôm nay, mua rào và giông tiếp tuc xay ra chu yếu o phía băc, luong mua tu 3-25 mm, nhiêt đô tu 26-34C. Tôi nay troi có mua rào, nhiêt đô âm áp. Ngày mai, thoi tiết tuong tu nhu hôm nay.

Nhìn chung, tu thu 7 toi thu 2 troi có mua rào và giông o phía băc, nhiêt đô gân nhu bình thuong.

Anh huong vu mùa cà phê trong khu vuc – Mua rào nhe rai rác và giông đang trút xuông các vùng cà phê o phía nam cua Inđônêsia, hiên đô âm cho vu mùa cũng đã đat o muc tuong đôi.
Vào thoi điêm này mua rào xuât hiên rai rác se giúp nhiêt đô tro nên mát me và thuân loi cho các vùng cà phê chính cua miền nam Viêt Nam.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81