Tin thị trường cà phê cuối phiên 18/06/2008

LIFFE (Lodon Robusta)
Kì hạn    Last     Change    Volumn    Prev     Open    High    Low
07/08    2265    -21         10025      2286    2280    2316    2256
09/08    2260    -4           13953      2264    2260    2299    2244
11/08    2240    -9           1687        2249    2255    2281    2230

NYBOT-ICE (NewYork Abrabica)
Kì hạn    Last       Change    Volumn    Prev        Open    High        Low
07/08    136.5    -2.6         12913      139.1      139      140         135.05
09/08    139.3    -2.45       17914      141.75    142      142.75    137.75
12/08    143       -2.45       2373        145.45    145      146.25    141.4

Giá kỳ han London đóng cua giam manh trong phiên giao dich ngày thu 4, thi truong này đã rot xuông lai khung muc trung tính gân đây cua nó sau khi giá tháng 9 thât bai đê phá vo muc 2300 Usd/tân.

Kết thúc phiên giao dich giá tháng 7 đóng cua giam 21 Usd xuông còn 2265 Usd/tân, voi dung luong giao dich trong ngày uoc đat 10.025 lô. Tháng 9 đóng cua giam 4 Usd tuc đung o muc 2260 Usd/tân, voi dung luong giao dich đat 13.938 lô.

Đâu phiên giao dich gân nhu đung o muc cao, nhung lai thiếu xung luc đê phá vo khung muc tăng này, voi giá tháng 9 cũng đã đung o muc đinh cao nhât trong ngày là 2299 Usd/tân truoc khi rot xuông lai muc đóng cua.

Giá kỳ han N.Y đóng cua giam manh trong phiên giao dich ngày thu 4, sau khi thi truong thu o muc cao nhât trong 3,5 tuân qua vào đâu phiên nhung sau đó muc tăng này đã rot liên tuc xuông lai thâm chí choc thung luôn ca muc đáy cua ngày truoc.

Giao dich chuyên đôi giua tháng 7-9 vân đang diên ra sôi đông truoc khi ngày thông báo giao hàng đâu tiên cua tháng kỳ han băt đâu có hiêu luc vào ngày thu 6.

Cuôi ngày giá tháng 7 đóng cua giam 1.60c đung o muc 137.50 c/lb và tháng 9 đóng cua giam 1.65c tuc đung o muc 140.10 c/lb. Tháng 12 đóng cua giam 2.00c đung o muc 143.45 c/lb. Môt nhân viên thuong mai cho biết ho đã đây giá tăng manh xuyên qua nhung muc đinh trên biêu đô vào sáng nay và tai đây thi truong cũng đã nhanh tay bán xon đây giá rot xuông lai.

Không có thông tin thoi tiết nào đáng ngai xay ra o Braxin trong tuân này. Thi truong ICE hiên cũng đã băt đâu quan tâm toi vu mùa lon cua Braxin. Vu mùa arabica cua quôc gia này hiên đang xúc tiến sau khi băt đâu thu hoach châm và se tiếp tuc kéo dài cho toi tháng 9.

Nhu câu tiêu thu o băc My thuong châm trong suôt mùa hè nhung gioi rang xay se tìm mua cà phê nhân trong tháng 8 đê đáp ung nhu câu tiêu thu mùa đông. Tông dung luong giao dich trong ngày uoc đat 29.989 lô, ngoài ra còn có 2464 lô hop đông chon mua và 826 lô hop đông chon bán. Vào giua phiên sáng môt nhân viên thuong mai khác cho biết giá tháng 9 đã vuot qua nguong muc 142.00c và tăng lên toi 142.75c, nhung sau đó do suc bán xuât hiên kìm hãm đà đi lên cua giá và đây giá rot xuông lai.

Dù vây nhung thi truong vân nô luc đê giu o muc 139.99c vào thoi điêm đó, tuy nhiên ông cũng se không lây gì làm ngac nhiên nếu thi truong giam manh hon. Giao dich chuyên đôi giua tháng 7-tháng 9 vân đang diên ra sôi đông truoc ngày thông báo giao hàng đâu tiên có hiêu luc.

Trong tin tuc khác

Anacafe cho biết xuât khâu cà phê cua Colombia, Mêxicô, Peru, Công hoà Đôminica và trung My tu ngày 1 tháng 10 toi tháng 5 tăng 5,9% đat 19.223 triêu bao. Theo các nhà khí tuong cho biết các vùng trông cà phê cua Sao Paulo và minas Gerais, Braxin vào sáng thu 3 o muc se lanh nhung sau đó cũng đã tro nên âm áp lai.

Tu đây toi thu 6 troi hâu nhu năng ráo, voi môt vài con mua rào nhe xuât hiên o phía tây nam vào ngày thu 7 và chu nhât, nhiêt đô trên muc bình thuong. Không có thoi tiết lanh xuât hiên trong 7 ngày toi. Nguôn cung vu mùa cũ hiên đang thiếu hut, nhung vu mùa moi năm nay se băt đâu chuyên toi thi truong vào tháng 7 sau khi băt đâu thu hoach trê o môt sô vùng.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81