Phân tích kỹ thuật phiên 07/08/2008

Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?

RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP BIỂU ĐỒ
Thị trường: LIFFE
Tháng: 11 ( X )
Đóng cửa: 6-Aug-08
Dự báo: 7-Aug-08
Số TT Loại biểu đồ Phạm vi khảo sát Quy cách khảo sát Trị giá khảo sát (%) Kết quả phân tích
Lên Xuống Không rõ
Possitive Negative Neutral
1 Candle Sticks Ngắn hạn short term 10% 10%
2 Trend Spotters Ngắn hạn short term 10% 10%
3 Moving Averages Ngắn hạn Reg 9,18,40 10% 10%
4 Bollinger Bands Ngắn hạn 20,2 10% 10%
5 Keltner Kernels Ngắn hạn 20 10% 10%
6 Relative Strength Ngắn hạn 14 10% 10%
7 Stochastic %K %D Ngắn hạn 14, 3 10% 10%
8 MACD Oscillator Ngắn hạn 3,10,16 10% 10%
9 MACD Histogram Ngắn hạn 3,10,16 10% 10%
10 ADX Indicator Ngắn hạn 7 10% 10%
Cộng: 100% 50% 10% 40%
Tổng hợp nhận xét Tăng trưởng không bền vững đã tất yếu dẫn đến đợt điều chỉnh xuống hôm qua. Tổng thể biểu đồ giảm còn 50% dương tính và 40% trung tính cho thấy xu hướng lên không được bảo đảm tuy vẫn còn một ít hy vọng để tái lập. Cần vượt 2480/2554 để xác nhận xu hướng lên.
Dự kiển mở cửa Xuống nhẹ hoặc không đổi
Các chặn trên 2399 2480 2510 2554 2600 2814
Các chặn dưới 2301 2250 2155
Thị trường: NYBOT
Tháng: 12 ( Z )
Đóng cửa: 6-Aug-08
Dự báo: 7-Aug-08
Số TT Loại biểu đồ Phạm vi khảo sát Quy cách khảo sát Trị giá khảo sát (%) Kết quả phân tích
Lên Xuống Không rõ
Possitive Negative Neutral
1 Candle Sticks Ngắn hạn short term 10% 10%
2 Trend Spotters Ngắn hạn short term 10% 10%
3 Moving Averages Ngắn hạn Reg 9,18,40 10% 10%
4 Bollinger Bands Ngắn hạn 20,2 10% 10%
5 Keltner Kernels Ngắn hạn 20 10% 10%
6 Relative Strength Ngắn hạn 14 10% 10%
7 Stochastic %K %D Ngắn hạn 14, 3 10% 10%
8 MACD Oscillator Ngắn hạn 3,10,16 10% 10%
9 MACD Histogram Ngắn hạn 3,10,16 10% 10%
10 ADX Indicator Ngắn hạn 7 10% 10%
Cộng: 100% 20% 50% 30%
Tổng hợp nhận xét Tổng thể biểu đồ nghiêng về âm tính (50%) nhưng chưa hoàn toàn ủng hộ xu hướng xuống. Giá hiện ở giữa khu vực 138.44-144.70 nên cần phải bứt phá ra khỏi khu vực này mới có thể xác định rõ xu hướng. Vượt 144.70 sẽ xác nhận xu hướng lên. Đóng cửa dưới 138.44 sẽ xác nhận xu hướng xuống.
Dự kiển mở cửa Xuống
Các chặn trên 144.70 146.95 156.30 159.90
Các chặn dưới 138.44 136.45 132.40 128.40

Nhấn vào đây để xem giá cà phê qua tin nhắn điện thoại

Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh

Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.

(?)

(Tại sao cần?)

Gõ tiếng Việt: - [hướng dẫn]

Cung cấp cà phê Cầu Đất chất lượng cao

Chuyên cung cấp cà phê Arabica Cầu Đất, cà phê Đà Lạt chất lượng cao. Giá tốt nhất thị trường.
Nhấn vào đây hoặc liên hệ 0945 745 536 (gặp Hương) để biết thêm chi tiết