Suy thoái kinh tế Mỹ có thể kết thúc vào quý 3

Trận suy thoái tồi tệ nhất từ Đại suy thoái 1930 của kinh tế Mỹ hiện nay có thể kết thúc vào quý 3 này, nhưng tốc độ và độ dài thời kỳ phục hồi của nền kinh tế còn khá bấp bênh.