Phân tích kỹ thuật

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

[Phân tích kỹ thuật – 13/10/17] Thị trường vẫn còn xu hướng khác biệt

13/10/2017, 0 phản hồi

Cac thị trường cà phê tiếp tục khuynh hướng trái chiều...

[Phân tích kỹ thuật – 09/10/17] Thị trường có sự hỗ trợ mua tạm thời

09/10/2017, 0 phản hồi

USD đang trong quá trình điều chỉnh tăng trở lại...

[Phân tích kỹ thuật – 27/09/17] Thị trường chưa có nhiều động lực mới

27/09/2017, 2 phản hồi

Thị trường đang tích tụ những diễn biến khó lường va sẽ đến lúc nó đủ sức tác động đến nền kinh tế thực...

[Phân tích kỹ thuật – 19/09/17] Thị trường có xu hướng hỗn hợp

19/09/2017, 0 phản hồi

hị trường đang chờ đợi cuộc họp sắp tới của Fed...

[Phân tích kỹ thuật – 06/09/17] Robusta chịu sức ép của lượng mua ròng quá lớn

06/09/2017, 0 phản hồi

USD sau quá trình mất giá mạnh trước đó đang thể hiện muốn xây dựng một đợt...

[Phân tích kỹ thuật – 11/08/17] Thị trường hàng hóa suy giảm đồng loạt

11/08/2017, 0 phản hồi

Cà phê giảm giá trở lại theo chỉ số hàng hóa thế giới...

[Phân tích kỹ thuật – 10/08/17] Thị trường khi đã mua quá mức

10/08/2017, 0 phản hồi

Thị trường vẫn có thể có pha đảo ngược trong...

[Phân tích kỹ thuật – 09/08/17] Thị trường Arabica cần điều chỉnh sau tăng nóng

09/08/2017, 0 phản hồi

Thị trường Arabica đang tăng rất nóng trong khi robusta ...

[Phân tích kỹ thuật – 04/08/17] Thị trường vẫn chưa định hướng rõ ràng

07/08/2017, 0 phản hồi

Chưa có tin tức cơ bản nào đủ mạnh để tác động lớn...

[Phân tích kỹ thuật – 04/08/17] Thị trường điều chỉnh giảm

04/08/2017, 0 phản hồi

USD đang giao dịch ở mức thấp nhiều tháng nên khả năng sẽ có...