Tin thời tiết tại Brazil và Indonesia (24/06/2008)

Tin thoi tiết Braxin.

Tin thoi tiết Braxin: Suốt cuôi tuân qua, troi hầu như nắng ráo , nhiêt đô trung bình từ 22-28C.

Du báo: Hôm nay, troi năng ráo, voi môt ít mua rào nhe, nhiêt đô tu 23-28C. Tôi nay troi không mua, nhiêt đô tu 11-16C. Ngày mai, thoi tiết không có gì thay đôi so voi hôm nay. Nhìn chung tu thu 4 toi thu 6 troi năng ráo hoăc có mua rào nhe, nhiêt đô trung bình trên muc bình thuong.

Viên canh vu mùa cà phê– voi thoi tiết hiên nay rât thích hop cho trái chín và viêc thu hoach đâu mùa o Sao Paulo và Minas Gerais, Braxin.Thoi tiết lanh du báo se xuât hiên o các vùng cà phê nho cua phiá băc Parana vào sáng thu 2.  Các vùng trông cà phê lon cua Sao Paulo và Minas nhiêt đô se lanh vào ngày thu 3. Không có thiêt hai thoi tiết lanh xuât hiên trong 7 ngày toi.

Tin thời tiết Indonesia.

Tóm luoc– Trong ngày hôm qua mua rào và giông đã xay ra o các vùng phía băc và tây, luong mua tu 3-25 mm, nhiêt đô tu 26-34C.

Du báo– Hôm nay, mua rào và giông tiếp tuc xay ra chu yếu o phía băc/tây, luong mua tu 3-25 mm, nhiêt đô tu 24-34C. Tôi nay troi có mua rào, nhiêt đô âm áp. Ngày mai, thoi tiết tuong tu nhu hôm nay.
Nhìn chung, tu thu 5 toi thu 7 troi có mua rào và giông o phía băc, nhiêt đô gân nhu bình thuong.

Anh huong vu mùa cà phê trong khu vuc
– Mua rào nhe rai rác và giông đang trút xuông các vùng cà phê o phía nam cua Inđônêsia, hiên đô âm cho vu mùa cũng đã đat o muc tuong đôi.
Vào thoi điêm này mua rào xuât hiên rai rác se giúp nhiêt đô tro nên mát me và thuân loi cho các vùng cà phê chính cua miền nam Viêt Nam.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81