Điểm tin thời tiết tại một số Quốc gia xuất khẩu cà phê (21/06/2008)

Tin thời tiết tại Brazil

Tóm lược: Suôt 24 gio qua, troi hâu nhu năng ráo, nhiêt đô trung bình trên muc bình thuong.

Du báo:  Hôm nay, troi năng ráo, nhiêt đô trên mu cbình thuong. Tôi nay troi khô ráo, nhiêt đô trên muc bình thuong. Ngày mai, troi se ó mua rào xuât hiên o tây nam, các vùng khác troi tiếp tuc năng ráo, nhiêt đô trên muc bình thuong. Nhìn chung súôt gia đoan này troi có mua rào nhe xuât hiên o phía nam và đông, nhiêt đô trung bình gân nhu giam o phía nam và tăng o phía băc.

Viễn cảnh vu mùa cà phê– voi thoi tiết hiên nay rât thích hop cho trái chín và vêic thu hoach o Sao Paulo và Minas Gerais, Braxin.Thoi tiết lanh du báo se xuât hiên o các vùng cà phê nho cua phiá băc Parana vào sáng thu 2.  Các vùng trông cà phê lon cua Sao Paulo và Minas nhiêt đô se lanh vào ngày thu 3. Không có thiêt hai thoi tiết lanh xuât hiên trong 7 ngày toi.

Uganda vu mùa đang găp khó khăn về thoi tiết

Theo môt quan chuc thuong mai cho biết thoi tiết âm uot o phía tây và nam Uganda đang làm anh huong toi tiến trình thu hoach vu mùa do trái chín và viêc phoi khô đang bi trì hoãn.

Môt quan chuc cua công ty TNHH cà phê Kyagalanyi, công ty xuât khâu hàng đâu cua Uganda cho biết tinh san xuât cà phê hàng đâu cua vùng này, găp thoi tiết âm uoc đang làm trái chín châm và viêc phoi khô vu mùa găp khó khăn, điều này đã làm giam muc đô giao dich thi truong đôi voi vu mùa hiên nay. Viêc giao hàng tu các nhà san xuât vân còn châm kê tu tháng này do thoi tiết âm uoc. Tuy nhiên, ông cho biết thêm theo nông dân du đoán se có môt mùa bôi thu sau khi có nhung trân mua tôt trút xuông vào đâu năm nay, điều này rât huu ích cho su hình thành nhân và phát triên hat.

Theo bô khí tuong thuy văn Uganda cho biết, mây mù và thoi tiết âm uot tiếp tuc trút xuông các vùng phía tây và nam, voi nhiêt đô giao đông tu 15-23C. Còn các quan chuc công nghiêp cho biết nhiêt đô o muc khoang 28C se lý tuong cho vu mùa thu hoach, trong khi đó thoi tiết âm uot se không tôt cho trái chín. Vu mùa chính thu 2 cua Uganda se băt đâu vào tháng 4 và kéo dài cho toi tháng 7, nhung mua xuât hiên đã gây ra nhung thiêt hai bât thuong. Uy ban phát triên cà phê Uganda cho biết tháng này san luong thu hoach se châm lai. Xuât khâu cà phê tháng 7 du đoán se đat 250.000 bao, tăng so voi  tháng 5 là 231.442 bao nho năng suât tăng. Các vùng phía tây và nam chiếm khoang 45% thi phân san luong cua quôc gia.

Năng suât vu mùa 2007-08 du báo se đat 3 triêu bao so voi năm truoc là 2.7 triêu bao nho thoi tiết thuân loi và nhung cây trông theo chuong trình trông tái tao băt đâu áp dung tu năm 2001 đã cho năng suât. Uganda là quôc gia san xuât lon thu 2 cua Châu Phi sau Ethopia

Mưa xuất hiện sớm đang làm chậm tiến độ phơi cà phê ở Kenya

Tin khí tượng cho biết, mua nhe xuât hiên đang làm châm quá trình phoi khô cà phê nhân o miền trung, Kenya trong tuân này toi ngày 21 tháng 6, điều này có thê se lànm giam chât luong cà phê cua vu mùa này.

Charles Mureithi, cho biết thoi tiết hiên nay không tôt cho viêc phoi khô cà phê. môt sô nông dân hiên nay đang dùng máy xây khô. Mua nhe se tro lai vào thoi điêm rô cua giai đoan thu hoach trong vùng. Vùng miền trung chiếm khoang 80% san luong cua Kenya. Vu mùa phu thuong thu hoach tu tháng 5 toi tháng 7, trong khi đó vu mùa chính thu hoach tu tháng 9 toi tháng 12. Theo bô khí tuong  cua Kenya cho biết các vùng trông cà phê cua Kenya o phía tây, chiếm gân 20% san luong, mua cũng đã xuât hiên lai. Mùa thu hoach o đây cũng vua moi băt đâu.

San luong cà phê cua Kenya niên vu 2007-08 uoc tính đat tu 42.000-45.000 tân, giam so voi uoc tính truoc là 55.000 tân, do bi bênh và thoi tiết khăc nghiêt xay ra o các vùng trông cà phê chính cua miền trung Kenya.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng