Danh sách các tiêu chuẩn cà phê của Việt Nam

Danh sách các tiêu chuẩn cà phê của Việt Nam, tiêu chuẩn cà phê nhân xuất khẩu, tiêu chuẩn TCVN 4193: 2001, TCVN 4193-2005. Tiêu chuẩn cà phê rang xay

Tiêu chuẩn cà phê Việt Nam

1. Tiêu chuẩn cà phê Việt Nam

Danh sách tiêu chuẩn về cà phê của Việt Nam
STT Số hiệu tiêu chuẩn Ngày
ban hành
Tên tiêu chuẩn Nội dung
1 TCVN 1279:1993 1993 Cà phê nhân.
Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển
Chi tiết »
2 TCVN 4193:2012
(Thay thế: 4193:2005)
2012 Cà phê nhân.
Yêu cầu kỹ thuật
Chi tiết »
3 TCVN 4334:2007
(Thay thế: 4334:2001)
2007 Cà phê và các sản phẩm của cà phê.
Thuật ngữ và định nghĩa
Chi tiết »
4 TCVN 4807:2013
(Thay thế 4807:2001)
2013 Cà phê nhân hoặc cà phê nguyên liệu
Phân tích cỡ hạt – Phương pháp sàng máy và sàng tay
Chi tiết »
5 TCVN 4808:2007
(Thay thế 4808:89)
2007 Cà phê nhân
Phương pháp kiểm tra ngoại quan, xác định tạp chất lạ và các khuyết tật
Chi tiết »
6 TCVN 4809:2013
(Thay thế: 4809-89)
2013 Xiên để lấy mẫu cà phê nhân hoặc cà phê nguyên liệu và cà phê thóc Chi tiết »
7 TCVN 5248:1990 1990 Cà phê.
Thuật ngữ và giải thích về thử nếm
Chi tiết »
8 TCVN 5249:1990 1990 Cà phê
Phương pháp thử nếm
Chi tiết »
9 TCVN 5250:2015
(Thay thế: 5250:1990)
2015 Cà phê rang
Tiêu chuẩn này áp dụng cho cà phê rang.
Chi tiết »
10 TCVN 5251:2015
(Thay thế 5251:2007)
2015 Cà phê bột
Tiêu chuẩn này áp dụng cho cà phê bột
Chi tiết »
11 TCVN 5252:1990 1990 Cà phê bột
Phương pháp thử
Chi tiết »
12 TCVN 5253:1990 1990 Cà phê
Phương pháp xác định hàm lượng tro
Chi tiết »
13 TCVN 5567:1991 1991 Cà phê hòa tan.
Phương pháp xác định hao hụt khối lượng ở nhiệt độ 70°C dưới áp suất thấp
Chi tiết »
14 TCVN 5702:1993 1993 Cà phê nhân.
Lấy mẫu
Chi tiết »
15 TCVN 6536:1999 1999 Cà phê nhân.
Xác định độ ẩm (phương pháp thông thường)
Chi tiết »
16 TCVN 6537:2007
(Thay thế 6537:1999)
2007 Cà phê nhân
Xác định hàm lượng nước (Phương pháp chuẩn)
Chi tiết »
17 TCVN 6538:2013
(Thay thế: 6538:99)
2013 Cà phê nhân
Chuẩn bị mẫu thử cảm quan
Chi tiết »
18 TCVN 6539:1999 1999 Cà phê nhân đóng bao.
Lấy mẫu
Chi tiết »
19 TCVN 6601:2000 2000 Cà phê nhân.
Xác định tỷ lệ hạt bị côn trùng gây hại
Chi tiết »
20 TCVN 6602:2013
(Thay thế 6602:2000)
2013 Cà phê nhân đóng bao.
Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển
Chi tiết »
21 TCVN 6603:00 2000 Cà phê. Xác định hàm lượng Caffeine.
Phương pháp dùng sắc ký lỏng cao áp
Chi tiết »
22 TCVN 6604:2000 2000 Cà phê
Xác định hàm lượng Caffeine (phương pháp chuẩn)
Chi tiết »
23 TCVN 6605:2007
(Thay thế 6605:2000)
2007 Cà phê hoà tan
Phương pháp lấy mẫu đối với bao gói có lót
Chi tiết »
24 TCVN 6606:2000 2000 Cà phê tan.
Phân tích cỡ hạt
Chi tiết »
25 TCVN 6928:2007
(Thay thế cho 6928:2001)
2007 Cà phê nhân
Xác định hao hụt khối lượng ở 105°C
Chi tiết »
26 TCVN 6929:2007
(Thay thế cho 6929:2001)
2007 Cà phê nhân
Hướng dẫn phương pháp mô tả yêu cầu kỹ thuật
Chi tiết »
28 TCVN 7031:2002 2002 Cà phê nhân và cà phê rang.
Xác định mật độ khối chảy tự do của hạt nguyên (phương pháp thông thường)
Chi tiết »
29 TCVN 7032:2007
(Thay thế cho 7032:2002)
2007 Cà phê nhân.
Bảng tham chiếu đánh giá khuyết tật
Chi tiết »
30 TCVN 7033:2002 2002 Cà phê hòa tan
Xác định hàm lượng Cacbonhydrat tự do và tổng số – Phương pháp sắc ký trao đổi ion hiệu năng cao
Chi tiết »
31 TCVN 7034:2002 2002 Cà phê hoà tan.
Xác định mật độ khối chảy tự do và mật độ khối nén chặt
Chi tiết »
32 TCVN 7035:2002 2002 Cà phê bột. Xác định độ ẩm.
Phương pháp xác định sự hao hụt khối lượng ở 103°C (Phương pháp thông thường)
Chi tiết »
27 ĐLVN 27:1998 1998 Máy đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê.
Quy trình kiểm định
Chi tiết »

2. Tiêu chuẩn ngành về Cà phê

Danh sách các tiêu chuẩn về về ngành cà phê của Việt Nam
STT Số hiệu tiêu chuẩn Ngày ban hành Tên tiêu chuẩn Nội dung
1 10TCN 478:2001 2001 Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê vối Chi tiết »
2 10 TCN 98-1988 1988 Qui trình kỹ thuật chế biến cà phê Chi tiết »
3 10 TCN 100-1988 1988 Cà phê quả tươi. Yêu cầu kỹ thuật Chi tiết »
4 10 TCN 101-1988 1998 Cà phê quả tươi. Phương pháp thử Chi tiết »
5 10 TCN 479-2001 2001 Quy trình nhân giống cà phê vối bằng phương pháp ghép Chi tiết »
6 10 TCN 478-2001 2001 Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê vối Chi tiết »

Trong quá trình tra cứu các tiêu chuẩn cà phê của Việt Nam nếu có bất cứ bất tiện hay sự sai sót nào (về link file, tiêu chuẩn đã cũ,..) xin vui lòng để lại phản hồi.

Y5Cafe sẽ sớm cập nhật.
Xin cám ơn

Y5Cafe tổng hợp

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng