Danh sách các tiêu chuẩn về cà phê của Việt Nam

Danh sách các tiêu chuẩn cà phê của Việt Nam, tiêu chuẩn cà phê nhân xuất khẩu, tiêu chuẩn TCVN 4193: 2001, TCVN 4193-2005. Tiêu chuẩn cà phê rang xay

Tiêu chuẩn cà phê Việt Nam

1. Tiêu chuẩn cà phê Việt Nam

STT Số hiệu tiêu chuẩn Ngày ban hành Tên tiêu chuẩn Nội dung
1 TCVN 1279:1993 09/02/1993 Cà phê nhân. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển Chi tiết »
2 TCVN 4193:2001 2001 Cà phê nhân. Yêu cầu kỹ thuật Chi tiết »
3 TCVN 4334:2001 2001 Cà phê và các sản phẩm của cà phê. Thuật ngữ và định nghĩa Chi tiết »
4 TCVN 4807:2001 2001 Cà phê nhân. Phương pháp xác định cỡ hạt bằng sàng tay Chi tiết »
5 TCVN 4808-89 25/12/1989 Cà phê nhân. Phương pháp kiểm tra ngoại quan. Xác định tạp chất và khuyết tật Chi tiết »
6 TCVN 4809-89 25/12/1989 Xiên lấy mẫu cà phê nhân Chi tiết »
7 TCVN 5248-90 31/12/1990 Cà phê. Thuật ngữ và giải thích về thử nếm Chi tiết »
8 TCVN 5249-90 31/12/1990 Cà phê. Phương pháp thử nếm Chi tiết »
9 TCVN 5250-90 31/12/1990 Cà phê rang. Yêu cầu kỹ thuật Chi tiết »
10 TCVN 5251-90 31/12/1990 Cà phê bột. Yêu cầu kỹ thuật Chi tiết »
11 TCVN 5252-90 31/12/1990 Cà phê bột. Phương pháp thử Chi tiết »
12 TCVN 5253-90 1990 Cà phê. Phương pháp xác định hàm lượng tro Chi tiết »
13 TCVN 5567:91 30/10/1991 Cà phê hòa tan. Phương pháp xác định hao hụt khối lượng ở nhiệt độ 70oC dưới áp suất thấp Chi tiết »
14 TCVN 5702:93 09/02/1993 Cà phê nhân. Lấy mẫu Chi tiết »
15 TCVN 6536:99 1999 Cà phê nhân. Xác định độ ẩm (phương pháp thông thường) Chi tiết »
16 TCVN 6537:99 1999 Cà phê nhân đóng bao. Xác định độ ẩm (phương pháp chuẩn) Chi tiết »
17 TCVN 6538:99 1999 Cà phê nhân. Chuẩn bị mẫu thử cảm quan Chi tiết »
18 TCVN 6539:99 1999 Cà phê nhân đóng bao. Lấy mẫu Chi tiết »
19 TCVN 6601:00 2000 Cà phê nhân. Xác định tỷ lệ hạt bị côn trùng gây hại Chi tiết »
20 TCVN 6602:00 2000 Cà phê nhân đóng bao. Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển Chi tiết »
21 TCVN 6603:00 2000 Cà phê. Xác định hàm lượng cafein. Phương pháp dùng sắc ký lỏng cao áp Chi tiết »
22 TCVN 6604:00 2000 Cà phê. Xác định hàm lượng cafein (phương pháp chuẩn) Chi tiết »
23 TCVN 6605:00 2000 Cà phê tan đựng trong thùng có lót. Lấy mẫu Chi tiết »
24 TCVN 6606:00 2000 Cà phê tan. Phân tích cỡ hạt Chi tiết »
25 TCVN 6928:01 2001 Cà phê nhân. Xác định sự hao hụt khối lượng ở 105oC Chi tiết »
26 TCVN 6929:01 2001 Cà phê nhân. Hướng dẫn phương pháp mô tả các quy định Chi tiết »
27 ĐLVN 27:1998 30/12/1998 Máy đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê. Quy trình kiểm định Chi tiết »
28 TCVN 7031:02 2002 Cà phê nhân và cà phê rang. Xác định mật độ khối chảy tự do của hạt nguyên (phương pháp thông thường) Chi tiết »
29 TCVN 7032:02 2002 Cà phê nhân. Bảng tham chiếu đánh giá khuyết tật Chi tiết »
30 TCVN 7033:02 2002 Cà phê hòa tan. Xác định hàm lượng Cacbonhydrat tự do và tổng số. Phương pháp sắc ký trao đổi ion hiệu năng cao Chi tiết »
31 TCVN 7034:02 2002 Cà phê hoà tan. Xác định mật độ khối chảy tự do và mật độ khối nén chặt Chi tiết »
32 TCVN 7035:02 2002 Cà phê bột. Xác định độ ẩm. Phương pháp xác định sự hao hụt khối lượng ở 103oC (Phương pháp thông thường) Chi tiết »

2. Tiêu chuẩn ngành về Cà phê

STT Số hiệu tiêu chuẩn Ngày ban hành Tên tiêu chuẩn Nội dung
1 10 TCN 84-87 30/12/1987 Qui trình kỹ thuật trồng cà phê Chi tiết »
2 10 TCN 98-1988 1988 Qui trình kỹ thuật chế biến cà phê Chi tiết »
3 10 TCN 100-1988 1988 Cà phê quả tươi. Yêu cầu kỹ thuật Chi tiết »
4 10 TCN 101-1988 1998 Cà phê quả tươi. Phương pháp thử Chi tiết »
5 10 TCN 479-2001 27/12/2001 Quy trình nhân giống cà phê vối bằng phương pháp ghép Chi tiết »
6 10 TCN 478-2001 2001 Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê vối Chi tiết »

Y5Cafe tổng hợp

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

92