Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam

Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?

RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388

Ngày 27/11/2011 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 3824/BNN-TT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Vườn cà phê Arabica trồng năm 2010 ( Ảnh: Bolofarm )

Tại công văn có nêu rõ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, để phù hợp với quy định của Nghị định 92/2006/CP-CP.

Vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh và Bộ ngành có liên quan đã hoàn thành quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có xin ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và đầu tư, Công Thương, Tài Chính, Tài nguyên & Môi trường, đồng thời tiếp thu ý kiến và hoàn thiện báo cáo quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bộ đã có tờ trình số 3437/TTr-BNN-TT ngày 23/11/2011 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt, quản lý quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế xã hội quy định: Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ quản lý ngành, lĩnh vực, phê duyệt quy hoạch phát triển, các phân ngành, lĩnh vực và các sản phẩm của ngành không thuộc phạm vi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vì vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có chỉ tiêu quy hoạch phát triển cà phê.

Theo TT.XTTM/Dak Lak

Nhấn vào đây để xem giá cà phê qua tin nhắn điện thoại

Loading...

Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh

Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.

(?)

(Tại sao cần?)

Gõ tiếng Việt: - [hướng dẫn]

Cung cấp cà phê Cầu Đất chất lượng cao

Chuyên cung cấp cà phê Arabica Cầu Đất, cà phê Đà Lạt chất lượng cao. Giá tốt nhất thị trường.
Nhấn vào đây hoặc liên hệ 0945 745 536 (gặp Hương) để biết thêm chi tiết