(16-8-2016) Commerzbank ước đoán giá cà phê nay mai tăng nhưng vẫn thấp so với hiện tại

So với lần ước đoán giá trước đây của ngân hàng Commerzbank, lần này Commerzbank đoán giá cao hơn lần trước nhưng lại không cao như giá hiện nay trên sàn.