Cà phê niên vụ 2002 – 2003: Cung vượt cầu, giá vẫn tăng

Theo đánh giá của Tổ chức cà phê quốc tế (ICO), thị trường cà phê thế giới trong thời gian tới sẽ tiếp tục ở trong tình trạng thừa cung lớn.