Tháng: Tháng Một 2011 (Trang 3)

Những yếu tố thuận lợi thúc đẩy giá cà phê tăng hiện nay

Diễn biến của giá cà phê trên thị trường thế giới xưa nay vẫn thế, giống như "trời lúc nắng lúc mưa, giá cà phê lúc lên lúc xuống", tuy nhiên qua nhiều năm quan sát với tư cách là người có nghiệp chướng bị ảnh hưởng bởi thị trường Cà phê nhiều hơn so với bị ảnh hường bởi thời tiết.cá nhân tôi cảm thấy vui mừng khi nhận thấy giá cà phê đã tăng nhờ hội đủ khá nhiều yếu tố mà đáng lẽ phải tăng nhiều hơn. 23

Những yếu tố thuận lợi thúc đẩy giá cà phê tăng hiện nay

Xem thêm

56