Cà phê & Cuộc sống

Cà phê được cho là một khám phá kỳ diệu của nhân loại, chỉ là một loại hạt nhỏ bé nhưng loại hạt ấy mang lại những giá trị và tác động rất rộng lớn đối với cuộc sống của con người.