Diện tích - Sản lượng

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

sản lượng cà phê

Sản lượng cà phê Việt Nam ước tăng 10% niên vụ 2011 – 2012

02/09/2011, 13 phản hồi

Theo Tập đoàn Marex Spectron, sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ tăng 5 - 10% trong vụ bắt đầu từ tháng 10 tới, lên 21 - 22 triệu bao (60kg/bao).

Vicofa: Sản lượng cà phê vụ 2011/12 sẽ tăng 2,9%

30/06/2011, 13 phản hồi

Khoảng 25% số cây cà phê của Việt Nam đã già cỗi cần phải được thay mới.

Bộ nông nghiệp: Sản lượng cà phê niên vụ 2010-2011 ước giảm 15%

27/12/2010, 5 phản hồi

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Diệp Kỉnh Tần cho biết sản lượng càphê niên vụ 2010-2011 có khả năng giảm khoảng 15% so với kế hoạch do thời tiết không thuận lợi, dự kiến...

Sản lượng cà phê niên vụ 2010/11 của Việt Nam có thể tăng 6,9%

09/08/2010, 3 phản hồi

Tuy chưa bước vào vụ thu hoạch của cà phê Việt Nam nhưng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2010/11 của nước ta có thể tăng 6,9% lên 18,7 triệu bao, tương đương với mức...

VN: Sản lượng cà phê năm 2009 có thể giảm tới 20%

25/08/2009, 2 phản hồi

Sản lượng cà phê Việt Nam trong vụ mùa năm nay có phần chắc sẽ giảm từ 15% đến 20% vì thời tiết xấu, cây trồng già cỗi và sử dụng không đủ phân bón.

Diện tích và sản lượng cà phê Việt Nam (1990-2008)

31/07/2009, 1 phản hồi

Diện tích, sản lượng cà phê Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2008. Chỉ số phát triển so với năm trước đó thống kê hằng năm.

4/41234