Đắk Lắk ra mắt Quỹ phát triển cà phê đặc sản

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột phối hợp với doanh nghiệp vừa ra mắt Quỹ phát triển cà phê đặc sản nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động giáo dục – đào tạo; khoa học – công nghệ; thông tin truyền thông; phát triển nông nghiệp, nông thôn có liên quan phát triển sản xuất, kinh doanh cà phê đặc sản.

Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài sản Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

Thành viên sáng lập Quỹ phát triển cà phê đặc sản

Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận;Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ; Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột ban hành, chịu sự kiểm soát của Ban Kiểm soát của Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột; Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ;

Quỹ là một tổ chức thành viên của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, sử dụng con dấu của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột trong mọi giao dịch, có mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Về chức năng, nhiệm vụ, sử dụng tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản lý Quỹ; Ban Kiểm soát Quỹ; Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn; Hội đồng quản lý Quỹ là bộ phận quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích. Hội đồng quản lý Quỹ có ít nhất 03 thành viên do các sáng lập viên đề cử, được Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột công nhận. Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên.

>> Điều tạo nên một ly cà phê đặc sản

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng