cà phê đặc sản - Giacaphe.com

Cà phê đặc sản,  tiếng Anh: specialty coffee –  là thuật ngữ để chỉ chỉ những loại cà phê được xếp loại đạt 80 điểm trở lên theo thang điểm 100 của Hiêp hội Cà phê Đặc Sản (Specialty Coffee Association – SCA).