Sẽ thu phí xuất khẩu 2USD/tấn cà phê từ tháng 10/2012

Việc thu phí xuất khẩu cà phê không chỉ bị các doanh nghiệp phản đối mà trong quan điểm của lãnh đạo Hiệp hội Cà phê VN cũng đang có những ý kiến khác nhau.