Đại lý vỡ nợ và chuyện ký gửi cà phê của nông dân

Vài năm trở lại đây các tỉnh Tây Nguyên “nóng” lên tình trạng các doanh nghiệp, đại lý thu mua và nhận ký gửi cà phê liên tiếp tuyên bố phá sản, xù nợ của người ký gửi cà phê