Tin tức vỡ nợ cà phê ở Tây Nguyên

Vỡ nợ cà phê là việc một đại lý, doanh nghiệp mua bán cà phê đang nắm giữ cà phê ký gửi của người nông dân bỏ trốn hoặc không còn khả năng chi trả.

Dường như năm nào ở các vùng cà phê trọng điểm ở Tây Nguyên cũng xảy ra những vụ vỡ nợ.

Nên xem: