Tác giả: Nguyễn Quang Bình, chuyên gia nghiên cứu thị trường cà phê

Anh Nguyễn Quang Bình là một chuyên gia nghiên cứu thị trường cà phê, trong suốt khoảng thời gian cộng tác với Y5cafe anh đã để lại rất nhiều bài viết phân tích thị trường, kiến thức giá trị cho cộng đồng.

47