Ông Lương Văn Tự nguyên chủ tịch hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam

Ông Lương Văn Tự là nguyên chủ tịch hiệp hội cà phê – ca cao Việt Nam.

Ông có thời gian dài giữ chức chủ tịch VICOFA, và có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành cà phê Việt Nam.