Ông Lương Văn Tự nguyên chủ tịch hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam

Ông Lương Văn Tự là nguyên chủ tịch hiệp hội cà phê – ca cao Việt Nam.

Ông có thời gian dài giữ chức chủ tịch VICOFA, và đã có những đóng góp vô cùng quý giá cho ngành cà phê Việt Nam.

54