Hàng hóa - Nông sản

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

Dầu xuống sát 40 USD/thùng

07/12/2008, 0 phản hồi

Ngay sau khi phá ngưỡng hỗ trợ tâm lý 45 USD/thùng vào ngày 4/12, giá dầu đã tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch cuối tuần tại Sàn New York và đã xuống sát 40 USD/thùng.

Mua bán nông sản bằng hợp đồng tương lai

03/06/2005, 0 phản hồi

Sau cà phê sẽ đến đậu tương, cao su và tiến tới là gạo, ca cao... sẽ được mua bán trực tiếp trên sàn giao dịch quốc tế