AGC không chia cổ tức năm 2010 để bù lỗ năm 2008

CTCP Cà phê An Giang (HNX: AGC) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 với các nội dung chính.

1. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010 và kết quả năm 2009 do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) kiểm toán.

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2009 (Thực hiện) Năm 2010  (Kế hoạch)
Số lượng cà phê tấn 77,043 50,000
Doanh thu thuần Triệu đồng 2,260,282 1,520,000
Lợi nhuận thuần Triệu đồng 1,339 6,424

2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 như: năm 2009 công ty kinh doanh đạt hiệu quả không cao nên không chia cổ tức, lợi nhuận năm 2010 để bù lỗ cho kết quả kinh doanh năm 2008.

3. Đồng ý huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu (bằng VND hoặc USD) để cấu trúc lại nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động, ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị thực hiện.

4. Đồng ý góp vốn thành lập CTCP cà phê Thái Hòa Buôn Ma Thuột và chuyển giao các tài sản mà công ty đã đầu tư trên Buôn Ma Thuột sang cho công ty Cổ phần cà phê Thái Hòa Buôn Ma Thuột.

Theo VietStock

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng