AGC không chia cổ tức năm 2010 để bù lỗ năm 2008

CTCP Cà phê An Giang (HNX: AGC) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 với các nội dung chính.