(27-12-2016) Bão Nock-Ten không ảnh hưởng mạnh tại vùng cà phê Việt Nam

Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?

RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388

00latest

Ảnh chụp lúc 23g GQT ngày 26-12-2016

Dự Báo cho Kontum — Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 27/12/2016

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn … Trời trong … Gió 24 km/giờ 35 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C …

Đêm Nay : Mưa phùn … Trời trong … Gió 22 km/giờ 34 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C …

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn … Có mây … Gió 23 km/giờ 22 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C …

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ..Có mây … Gió 20 km/giờ 15 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C

Thứ Năm : Mưa phùn … Có mây … Gió 23 km/giờ 26 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 20 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 3 mm … Mây nhiều … Gió 24 km/giờ 46 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C …

Dự Báo cho Pleiku — Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 27/12/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong … Gió 23 km/giờ 43 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C …

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn … Trời trong … Gió 27 km/giờ 43 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C …

Thứ Tư : Trời trong … Gió 28 km/giờ 33 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C …

Đêm Thứ Tư : Trời trong … Gió 29 km/giờ 24 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C …

Thứ Năm : Có mây … Gió 29 km/giờ 34 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C …

Đêm Thứ Năm:Sương mù và mưa phùn .Có mây. Gió 26 km/giờ 52 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C

Dự Báo cho Ban Mê Thuột — Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 27/12/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn … Trời trong … Gió 29 km/giờ 49 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 20 C …

Đêm Nay : Mưa phùn … Trời trong … Gió 33 km/giờ 46 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 14 C …

Thứ Tư : Mưa phùn … Có mây … Gió 26 km/giờ 43 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C …

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 2 mm … Có mây … Gió 24 km/giờ 31 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C …

Thứ Năm : Mưa nhẹ 3 mm … Mây nhiều … Gió 28 km/giờ 42 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 22 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 3 mm … Có mây … Gió 28 km/giờ 53 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C …

Dự Báo cho Đà Lạt — Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 27/12/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong … Gió 33 km/giờ 20 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C …

Đêm Nay : Có mây … Gió mạnh 39 km/giờ 26 Độ , Giật 42 km/giờ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C …

Thứ Tư : Có mây … Gió 36 km/giờ 17 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C …

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn …Có mây ..Gió 33 km/giờ 13 Độ .Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C …

Thứ Năm : Mưa phùn … Trời trong … Gió 34 km/giờ 27 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn … Có mây … Gió 27 km/giờ 35 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C …

Dự Báo cho Tây Ninh — Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 27/12/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong … Gió nhẹ 17 km/giờ 42 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C …

Đêm Nay : Trời trong … Gió 26 km/giờ 32 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C …

Thứ Tư : Trời trong … Gió 26 km/giờ 23 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C …

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn … Trể … Trời trong … Gió 23 km/giờ 10 Độ … Nhiệt Độ Đêm Thứ Tư 22 C

Thứ Năm : Trời trong … Gió 25 km/giờ 8 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 7 mm … Có mây … Gió 22 km/giờ 15 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 24 C …

giacaphe.com theo vnbaolut.com

Nhấn vào đây để xem giá cà phê qua tin nhắn điện thoại

Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh

Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.

(?)

(Tại sao cần?)

Gõ tiếng Việt: - [hướng dẫn]

Cung cấp cà phê Cầu Đất chất lượng cao

Chuyên cung cấp cà phê Arabica Cầu Đất, cà phê Đà Lạt chất lượng cao. Giá tốt nhất thị trường.
Nhấn vào đây hoặc liên hệ 0945 745 536 (gặp Hương) để biết thêm chi tiết