(27-12-2016) Bão Nock-Ten không ảnh hưởng mạnh tại vùng cà phê Việt Nam

00latest

Ảnh chụp lúc 23g GQT ngày 26-12-2016

Dự Báo cho Kontum — Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 27/12/2016

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn … Trời trong … Gió 24 km/giờ 35 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C …

Đêm Nay : Mưa phùn … Trời trong … Gió 22 km/giờ 34 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C …

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn … Có mây … Gió 23 km/giờ 22 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C …

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ..Có mây … Gió 20 km/giờ 15 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C

Thứ Năm : Mưa phùn … Có mây … Gió 23 km/giờ 26 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 20 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 3 mm … Mây nhiều … Gió 24 km/giờ 46 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C …

Dự Báo cho Pleiku — Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 27/12/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong … Gió 23 km/giờ 43 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C …

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn … Trời trong … Gió 27 km/giờ 43 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C …

Thứ Tư : Trời trong … Gió 28 km/giờ 33 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C …

Đêm Thứ Tư : Trời trong … Gió 29 km/giờ 24 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C …

Thứ Năm : Có mây … Gió 29 km/giờ 34 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C …

Đêm Thứ Năm:Sương mù và mưa phùn .Có mây. Gió 26 km/giờ 52 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C

Dự Báo cho Ban Mê Thuột — Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 27/12/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn … Trời trong … Gió 29 km/giờ 49 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 20 C …

Đêm Nay : Mưa phùn … Trời trong … Gió 33 km/giờ 46 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 14 C …

Thứ Tư : Mưa phùn … Có mây … Gió 26 km/giờ 43 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C …

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 2 mm … Có mây … Gió 24 km/giờ 31 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C …

Thứ Năm : Mưa nhẹ 3 mm … Mây nhiều … Gió 28 km/giờ 42 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 22 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 3 mm … Có mây … Gió 28 km/giờ 53 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C …

Dự Báo cho Đà Lạt — Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 27/12/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong … Gió 33 km/giờ 20 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C …

Đêm Nay : Có mây … Gió mạnh 39 km/giờ 26 Độ , Giật 42 km/giờ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 15 C …

Thứ Tư : Có mây … Gió 36 km/giờ 17 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C …

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn …Có mây ..Gió 33 km/giờ 13 Độ .Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C …

Thứ Năm : Mưa phùn … Trời trong … Gió 34 km/giờ 27 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn … Có mây … Gió 27 km/giờ 35 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C …

Dự Báo cho Tây Ninh — Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 27/12/2016

Ngày Hôm Nay : Trời trong … Gió nhẹ 17 km/giờ 42 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C …

Đêm Nay : Trời trong … Gió 26 km/giờ 32 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C …

Thứ Tư : Trời trong … Gió 26 km/giờ 23 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C …

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn … Trể … Trời trong … Gió 23 km/giờ 10 Độ … Nhiệt Độ Đêm Thứ Tư 22 C

Thứ Năm : Trời trong … Gió 25 km/giờ 8 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 7 mm … Có mây … Gió 22 km/giờ 15 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 24 C …

giacaphe.com theo vnbaolut.com

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng