(13-12-2016) Vùng cà phê Việt Nam còn ẩm ướt.

Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?

RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388

00latest

Không ảnh thời tiết vùng cà phê Việt Nam (vnbaolut.com) 

WRF Dự Báo cho Kontum — Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 13/12/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm … Mây nhiều … Gió nhẹ 14 km/giờ 51 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C …

Đêm Nay : Mưa phùn … Trời trong … Gió 18 km/giờ 59 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C …

Thứ Tư : Mưa phùn … Có mây … Gió 20 km/giờ 54 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C …

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 5 mm … Có mây … Gió 19 km/giờ 60 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C …

Thứ Năm : Mưa nhẹ 2 mm … Mây nhiều … Gió 22 km/giờ 52 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 22 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 1 mm … Có mây … Gió 25 km/giờ 50 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C …

WRF Dự Báo cho Pleiku — Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 13/12/2016

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn … Có mây … Gió nhẹ 17 km/giờ 59 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C …

Đêm Nay : Có mây … Gió 21 km/giờ 58 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C …

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn … Trời trong … Gió 23 km/giờ 56 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C …

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn … Trời trong … Gió 23 km/giờ 59 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C …

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn … Có mây … Gió 27 km/giờ 53 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C …

Đêm Thứ Năm : Trời trong … Gió 28 km/giờ 52 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C …

WRF Dự Báo cho Ban Mê Thuột — Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 13/12/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 12 mm … Mây nhiều … Gió 20 km/giờ 58 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C …

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm … Có mây … Gió 22 km/giờ 63 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C …

Thứ Tư : Mưa phùn … Có mây … Gió 25 km/giờ 72 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C …

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 6 mm … Có mây … Gió 24 km/giờ 66 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C …

Thứ Năm : Mưa nhẹ 4 mm … Có mây … Gió 28 km/giờ 60 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 2 mm … Mây nhiều … Gió 32 km/giờ 50 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C …

WRF Dự Báo cho Đà Lạt — Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 13/12/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 8 mm … Trời trong … Gió 20 km/giờ 48 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C …

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm … Trời trong … Gió nhẹ 18 km/giờ 42 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C …

Thứ Tư : Mưa giông 10 mm … Có mây … Gió 20 km/giờ 75 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C …

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 2 mm … Có mây … Gió 20 km/giờ 48 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C …

Thứ Năm : Mưa giông 16 mm … Có mây … Gió 26 km/giờ 45 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 24 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn … Có mây … Gió 33 km/giờ 33 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C …

WRF Dự Báo cho Tây Ninh — Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 13/12/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa 15 mm … Trời trong … Gió nhẹ 17 km/giờ 303 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C …

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm … Có mây … Gió nhẹ 11 km/giờ 318 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C …

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm … Trời trong … Gió lặng 3 km/giờ 107 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C …

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa … Có mây … Gió nhẹ 12 km/giờ 123 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C …

Thứ Năm : Mưa giông 21 mm … Có mây … Gió lặng 5 km/giờ 111 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 21 mm … Trời trong … Gió nhẹ 10 km/giờ 43 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C …

giacaphe.com (theo vnbaolut.com)

Nhấn vào đây để xem giá cà phê qua tin nhắn điện thoại

Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh

Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.

(?)

(Tại sao cần?)

Gõ tiếng Việt: - [hướng dẫn]

Cung cấp cà phê Cầu Đất chất lượng cao

Chuyên cung cấp cà phê Arabica Cầu Đất, cà phê Đà Lạt chất lượng cao. Giá tốt nhất thị trường.
Nhấn vào đây hoặc liên hệ 0945 745 536 (gặp Hương) để biết thêm chi tiết