(13-12-2016) Vùng cà phê Việt Nam còn ẩm ướt.

00latest

Không ảnh thời tiết vùng cà phê Việt Nam (vnbaolut.com) 

WRF Dự Báo cho Kontum — Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 13/12/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm … Mây nhiều … Gió nhẹ 14 km/giờ 51 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C …

Đêm Nay : Mưa phùn … Trời trong … Gió 18 km/giờ 59 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C …

Thứ Tư : Mưa phùn … Có mây … Gió 20 km/giờ 54 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C …

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 5 mm … Có mây … Gió 19 km/giờ 60 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C …

Thứ Năm : Mưa nhẹ 2 mm … Mây nhiều … Gió 22 km/giờ 52 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 22 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 1 mm … Có mây … Gió 25 km/giờ 50 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C …

WRF Dự Báo cho Pleiku — Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 13/12/2016

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn … Có mây … Gió nhẹ 17 km/giờ 59 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C …

Đêm Nay : Có mây … Gió 21 km/giờ 58 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C …

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn … Trời trong … Gió 23 km/giờ 56 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C …

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn … Trời trong … Gió 23 km/giờ 59 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C …

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn … Có mây … Gió 27 km/giờ 53 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C …

Đêm Thứ Năm : Trời trong … Gió 28 km/giờ 52 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C …

WRF Dự Báo cho Ban Mê Thuột — Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 13/12/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 12 mm … Mây nhiều … Gió 20 km/giờ 58 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C …

Đêm Nay : Mưa nhẹ 3 mm … Có mây … Gió 22 km/giờ 63 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C …

Thứ Tư : Mưa phùn … Có mây … Gió 25 km/giờ 72 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C …

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 6 mm … Có mây … Gió 24 km/giờ 66 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C …

Thứ Năm : Mưa nhẹ 4 mm … Có mây … Gió 28 km/giờ 60 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 23 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 2 mm … Mây nhiều … Gió 32 km/giờ 50 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C …

WRF Dự Báo cho Đà Lạt — Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 13/12/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 8 mm … Trời trong … Gió 20 km/giờ 48 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C …

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm … Trời trong … Gió nhẹ 18 km/giờ 42 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C …

Thứ Tư : Mưa giông 10 mm … Có mây … Gió 20 km/giờ 75 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C …

Đêm Thứ Tư : Mưa nhẹ 2 mm … Có mây … Gió 20 km/giờ 48 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C …

Thứ Năm : Mưa giông 16 mm … Có mây … Gió 26 km/giờ 45 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 24 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn … Có mây … Gió 33 km/giờ 33 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C …

WRF Dự Báo cho Tây Ninh — Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 13/12/2016

Ngày Hôm Nay : Mưa 15 mm … Trời trong … Gió nhẹ 17 km/giờ 303 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C …

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm … Có mây … Gió nhẹ 11 km/giờ 318 Độ … Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C …

Thứ Tư : Mưa giông 2 mm … Trời trong … Gió lặng 3 km/giờ 107 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C …

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa … Có mây … Gió nhẹ 12 km/giờ 123 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 23 C …

Thứ Năm : Mưa giông 21 mm … Có mây … Gió lặng 5 km/giờ 111 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 31 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 21 mm … Trời trong … Gió nhẹ 10 km/giờ 43 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C …

giacaphe.com (theo vnbaolut.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng