Mỗi công ty này bị phạt 160 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính “sản xuất phân bón không đạt mức sai số định lượng cho phép so với mức công bố tiêu chuẩn áp dụng…”. Riêng Công ty TNHH Baconco bị phạt 170 triệu đồng.