Phân bón giả - Thông tin phân bón giả cập nhật liên tục

Phân bón giả đang gây ra những tổn thất kinh tế rất lớn cho người nông dân, và những hậu họa đối với cây trồng.

Chuyên mục này cập những tin tức mới nhất về các sản phẩm phân bón giả, các thương hiệu sản xuất phân bón kém chất lượng để bà con nông dân biết và tham khảo.