Diện tích và sản lượng cà phê Việt Nam (1990-2008)

Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?

RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388

Diện tích, sản lượng cà phê Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2008. Chỉ số phát triển so với năm trước đó thống kê hằng năm.


Năm Diện tích (Nghìn ha) Sản lượng (Nghìn tấn)
1990 119.3 92.0
1991 115.1 100.0
1992 103.7 119.2
1993 101.3 136.1
1994 123.9 180.0
1995 186.4 218.0
1996 254.2 316.9
1997 340.3 420.5
1998 370.6 427.4
1999 477.7 553.2
2000 561.9 802.5
2001 565.3 840.6
2002 522.2 699.5
2003 510.2 793.7
2004 496.8 836.0
2005 497.4 752.1
2006 497.0 985.3
2007 506.4 961.2
Sơ bộ 2008 525.1 996.3
Chỉ số phát triển (Năm trước =100) – %
1990 96.9 224.9
1991 96.5 108.7
1992 90.1 119.2
1993 97.7 114.2
1994 122.3 132.3
1995 150.4 121.1
1996 136.4 145.4
1997 133.9 132.7
1998 108.9 101.6
1999 128.9 129.4
2000 117.6 145.1
2001 100.6 104.7
2002 92.4 83.2
2003 97.7 113.5
2004 97.4 105.3
2005 100.1 90.0
2006 99.9 131.0
2007 101.9 97.6
Sơ bộ 2008 103.7 103.7

Nhấn vào đây để xem giá cà phê qua tin nhắn điện thoại

Thảo luận (1 ý kiến)Gửi ý kiến mới

  1. ad ơi cho mình hỏi phần chỉ số phát triển tính theo công thức nào vậy?
    Mình cảm ơn.

Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh

Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.

(?)

(Tại sao cần?)

Gõ tiếng Việt: - [hướng dẫn]

Cung cấp cà phê Cầu Đất chất lượng cao

Chuyên cung cấp cà phê Arabica Cầu Đất, cà phê Đà Lạt chất lượng cao. Giá tốt nhất thị trường.
Nhấn vào đây hoặc liên hệ 0945 745 536 (gặp Hương) để biết thêm chi tiết