Phân tích kỹ thuật

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

[Phân tích kỹ thuật – 21/04/17] Thị trường khắc phục cuối tuần

21/04/2017, 3 phản hồi

Thị trường rung lắc dữ dội do đầu cơ thanh lý khối lượng lớn

[Phân tích kỹ thuật – 20/04/17] Thị trường đang tìm hướng bảo toàn

20/04/2017, 1 phản hồi

Các tài sản mang tính an toàn cao sẽ được hưởng lợi...

[Phân tích kỹ thuật – 12/04/17] Thị trường vẫn lệch pha

12/04/2017, 0 phản hồi

Thị trường rất cần lực kéo từ phía....

[Phân tích kỹ thuật – 11/04/17] Thị trường đi trái chiều

11/04/2017, 1 phản hồi

Thị trường cà phê Arabica đang xây...

[Phân tích kỹ thuật – 10/04/17] Đôi bạn cùng tiến

10/04/2017, 1 phản hồi

Đề phòng những pha đảo ngược trong phiên.

[Phân tích kỹ thuật – 07/04/17] thị trường chưa khởi sắc

07/04/2017, 0 phản hồi

Thị trường đang gặp nhiều yếu tố bất lợi ngắn hạn