Phân tích kỹ thuật

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

[Phân tích kỹ thuật – 15/05/17] Thị trường có xu hướng lệch pha

15/05/2017, 0 phản hồi

Đầu cơ tiếp tục chuyển vốn giữa hai sàn...

[Phân tích kỹ thuật – 12/05/17] Thị trường cần điều chỉnh các nguồn vốn

12/05/2017, 0 phản hồi

Thị trường trong một phiên cơ cấu của các nguồn quỹ...

[Phân tích kỹ thuật – 03/05/17] Thị trường tiếp tục gây bất ngờ

03/05/2017, 0 phản hồi

Thận trọng với khả năng thị trường đột ngột...

[Phân tích kỹ thuật – 28/04/17] Thị trường sớm ổn định trở lại

28/04/2017, 0 phản hồi

Sức ép tăng thêm khi đến gần ngày thông báo đầu tiên...