Phân tích kỹ thuật

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

Phân tích thị trường cà phê ngày 01/12/2010

01/12/2010, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T3 (30/11) tăng điểm nhẹ lên mức 1.789 (tương đương +0,6%).

Phân tích thị trường cà phê ngày 30/11/2010

30/11/2010, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T2 (29/11) thị trường giảm điểm tương đối xuống 1.779 (tương đương -2,9%).

Phân tích thị trường cà phê ngày 25/11/2010

26/11/2010, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T5 (25/11) thị trường giảm điểm nhẹ đạt xuống 1829 (tương đương -0,3%) với biên độ biến động hẹp.

Phân tích thị trường cà phê ngày 24/11/2010

24/11/2010, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T3 (23/11) thị trường tăng điểm nhẹ đạt 1.853 (tương đương +0,3%) với biên độ biến động trong phiên khá cao là 1.708-1.868.

Phân tích thị trường cà phê ngày 23/11/2010

23/11/2010, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T2 (22/11) thị trường giảm khá mạnh xuống 1.848 (tương đương -3,2%).

Phân tích thị trường cà phê ngày 19/11/2010

19/11/2010, 1 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T5(18/11) thị trường phục hồi tăng điểm khá đạt 1911 (tương đương +2,9%.

Phân tích thị trường cà phê ngày 18/11/2010

18/11/2010, 1 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T4 (17/11) thị trường phục hồi tăng điểm nhẹ đạt 1858 (tương đương +0,1%)

Phân tích thị trường cà phê ngày 17/11/2010

17/11/2010, 1 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T3 (16/11) giảm điểm mạnh xuống 1856 (tương đương -2,4%).

Phân tích thị trường cà phê ngày 12/11/2010

12/11/2010, 5 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T5(11/11) duy trì đà giảm điểm mạnh phiên thứ 2 xuống còn 1984 (tương đương -2,7%)

Phân tích thị trường cà phê ngày 11/11/2010

11/11/2010, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta T1/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên T4 (10/11) giảm điểm mạnh xuống còn 1984 (tương đương -3,2%)