Xuất khẩu cà phê tháng 1 giảm 3,7% so với cùng kỳ

Theo Tổng cục thống kê, khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 1/2011 ước đạt 140.000 tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước. 1