Bài viết trong Tháng Sáu năm 2017

Sức ép nào đã đẩy giá cà phê tăng (30/06/2017)

30/06/2017, 2 phản hồi

Việt Nam xuất khẩu giảm, Brasil có thể đón đợt không khí lạnh mới ...

Giá tăng nóng khi Brazil sẽ lạnh vào đầu tuần tới (30/6/2017)

30/06/2017, 0 phản hồi

Cho dù giá tăng nhưng Arabica không được đánh giá “hồ hởi” như Robusta vì kỹ thuật chưa xác nhận...

Giá cà phê duy trì xu hướng điều chỉnh ngắn hạn (29/06/2017)

29/06/2017, 1 phản hồi

Giá cà phê Arabica không tăng nổi buộc cà phê Robusta sẽ...

Giá vẫn dao động trong khung hẹp, chờ đợi biến động lớn (29/06/2017)

29/06/2017, 0 phản hồi

Thị trường tiếp tục có một phiên giao dịch trong khung hẹp và đặc biệt là...

Thị trường cà phê có xu hướng điều chỉnh (28/06/2017)

28/06/2017, 0 phản hồi

Giá cà phê Arabica New York muốn lấy lại mức ...

Giá London giảm trước áp lực ngày thông báo đầu tiên (28/6/2017)

28/06/2017, 0 phản hồi

Giá đóng cửa 2 sàn vẫn tiếp tục đi ngược nhau và vẫn...

Thị trường đang tích lũy để tăng trở lại (27/06/2017)

27/06/2017, 0 phản hồi

Giá cà phê Arabica cũng tiếp tục đà hồi phục...

Giá chưa thoát khỏi biên độ cuối tuần trước (27/6/2017)

27/06/2017, 0 phản hồi

Giá tiếp tục tăng trên cả 2 sàn dù biên độ vẫn chưa vượt thoát khỏi ...