Tháng: Tháng Sáu 2017 (Trang 3)

Sức bán kỹ thuật ép sàn New York giảm trong khi London vẫn còn được hỗ trợ ( 14/6/2017)

Thị trường đóng cửa giảm trên cả hai sàn, theo quan sát từ các nhà thương nhân thì chính sức ép bán kỹ thuật mạnh từ sàn New York đã kéo theo đà giảm trên sàn London. Cũng theo các thương nhân thì chính sức bán kỹ thuật từ các quỹ quản lý sau khi họ đánh giá lại các tin tức thời tiết Brazil khi các dự bán cho thấy nhiệt độ đã trở lại mức “ mát mẻ và có mưa” và các dự báo mới nhất cho thấy không có sự gây hại nào tại vùng trồng Arabica của Brazil và chính điều này đã thúc đẩy các lệnh bán ròng của họ. Tuy nhiên điều đáng ghi nhận vẫn là sự hỗ trợ vẫn còn trên sàn Robusta bởi các tin tức cơ bản tốt là nguồn cung vẫn chặt chẽ và thị trường Robusta vẫn dao động trong vùng giá cao của hai tháng gần đây nhất.

Xem thêm

53