Khủng hoảng Hy Lạp và thị trường tài chính-hàng hóa

Ảnh hưởng khủng hoảng Hy Lạp nay đang lan rộng dù thế giới đã hết sức chuẩn bị và phòng ngừa. Các quỹ kinh doanh hàng hóa và nhiều công ty sản xuất kinh doanh hàng nguyên liệu trên toàn thế giới đang đứng ngồi không yên.