Đăk Lăk: Chủ trương quy hoạch mở rộng diện tích trồng cao su

Ngày 16/5/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 1441/BNN-TT về quy hoạch mở rộng diện tích trồng cao su tại Đăk Lăk.

Sau khi yêu cầu có ý kiến về việc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam xin chủ trương quy hoạch mở rộng diện tích trồngcao su tại tỉnh Đăk Lăk, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kết luận: Theo Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 3/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 diện tích cao su ổn định 800 nghìn ha. Trong đó vùng Tây nguyên tiếp tục trồng mới khoảng 95-100 nghìn ha trên đất đang sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, đất chưa sử dụng, chuyển đổi đất rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất nghèo phù hợp trồng cao su, để ổn định diện tích 280 nghìn ha.

Đến hết năm 2011 diện tích cao su cả nước đạt 801,6 nghìn ha đạt 100,2% so với diện tích quy hoạch; trong đó Tây Nguyên chiếm 218,4 nghìn ha đạt 78,0% (riêng Đăk Lăk 34,1 nghìn ha đạt 53,3%). Trong 801,6 nghìn ha cò khoảng 341,7 nghìn ha (chiếm 42,6% diện tích cao su cả nước), Tây nguyên: 61,6 nghìn ha (trong đó tỉnh Đăk Lăk 29,9 nghìn ha đã được rà soát và nằm trong quy hoạch phát triển cao su theo quyết định 750/QĐ-TTg đủ điều kiện để trồng cao su trong thời gian tới.
Theo Quyết định số 124/QĐ—TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, định hướng quy hoạch sử dụng đất đối với cây cao su cả nước là giữ nguyên mục tiêu ổn định diện tích 800 nghìn ha và định hướng quy hoạch ở các vùng như Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 3/6/2009 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đếnnăm 2020.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị sau năm 2015, trên cơ sở đánh giá hiệu quả diện tích cao su đã trồng và quỹ đất của các vùng trồng cao su, từ đó xem xét điều chỉnh quy mô diện tích cao su phù hợp trong đó có đề xuất của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam xin chủ trương quy hoạch mở rộng diện tích trồng cao su tại tỉnh Đăk Lăk, nhằm đảm bảo phát triển cao su có hiệu quả và bền vững theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. dân cf

    Đất lấy ở đâu mà trồng cao su nhỉ, trong những năm gần đây ĐakLak đã phải sang Lào và Campuchia mướn đất để trồng rồi mà.

  2. k dai

    Lấy đất trồng cà phê kém hiệu quả để trồng cao su. Đặc biệt là những vùng bằng phẳng đất đai đẹp gần thị xã hay thành phố càng tốt.

Tin đã đăng