Đăk Lăk thu hồi hơn 10.200ha đất sử dụng không hiệu quả

Sau khi kiểm tra, sắp xếp, đổi mới sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đóng trên địa bàn, tỉnh Đăk Lăk đã thu hồi trên 10.200ha đất của các đơn vị sản xuất kinh doanh không hiệu quả, đất không sử dụng bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng theo quy hoạch, quy định của pháp luật.

Diện tích đất thu hồi này chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đất phi nông nghiệp…; trong đó, thu hồi đất của 2 đơn vị giải thể (Nông trường 714, Nông trường 718) với diện tích 2.898ha, diện tích còn lại là của các đơn vị đang sản xuất kinh doanh.

Các địa phương sau khi được giao đất đã lập kế hoạch quy hoạch đưa vào canh tác, khai thác có hiệu quả. Riêng đối với những vùng đất gần các khu dân cư, các địa phương lập kế hoạch để giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ thiếu đất ở, đất sản xuất. Sau khi các doanh nghiệp bàn giao đất, các huyện Ma ĐRăk, Ea Kar đã kịp thời lập kế hoạch cấp đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất. Nhờ vậy đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam hiện có 22 đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk vừa tổ chức sản xuất kinh doanh vừa thực hiện một số nhiệm vụ công ích, quản lý, sử dụng 30.343ha; trong đó, đất nông nghiệp là 26.696ha, có 83,58% diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. cà đắng

    Ước gì các công ty cà phê thuộc tỉnh Đăc lắc, đều được nhà nước giao quyền sử dụng đất cho các hộ nông dân và các hộ nông dân đóng thuế trực tiếp cho nhà nước nhỉ ?
    Như thế thì nông dân bớt được một cái kìm kẹp lớn !

Tin đã đăng

Tin mới nhất

87