Đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho nông sản: Lúng túng

Thời gian gần đây, nhiều thương hiệu nông sản nổi tiếng của Việt Nam được phát hiện đã bị doanh nghiệp (DN) nước ngoài giành quyền đăng ký bảo hộ.

48