Phân tích kỹ thuật

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

Biểu đồ phân tích kỹ thuật thị trường cà phê

Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá cà phê Robusta kỳ hạn 07/2012

28/05/2012, 10 phản hồi

Hiện nay đang lá sóng 3 tăng. Sóng 3 tiếp tục tăng lên 2430-2727. Sóng 3 dừng lại và giảm về sóng 4 (2134-2099-2064) rồi tăng lên sóng 5 (2534-2567-2604).

Biểu đồ phân tích kỹ thị trường cà phê New York ngày 15/11/2011.

Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 15/11/2011

15/11/2011, 2 phản hồi

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 01/2012 tăng 1,07% đóng cửa ở mức 1.890USD/tấn. Giá cao nhất trong phiên là 1.890, giá thấp nhất là: 1.835

Biểu đồ phân tích kỹ thị trường cà phê London ngày 10/11/2011

Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 10/11/2011

10/11/2011, 0 phản hồi

Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/11 giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 01/2012 giảm nhẹ 0,16%, đóng cửa ở mức 1.836 USD/tấn. Mức giá cao nhất trong phiên đạt được là 1.849, mức giá thấp nhất 1.811

Biểu đồ phân tích kỹ thị trường cà phê London ngày 08/11/2011.

Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 08/11/2011

08/11/2011, 0 phản hồi

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/11 giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 01/2012 tặng nhẹ 0,93% đóng cửa ở mức 1.836USD/tấn. Giá cao nhất trong phiên qua thị trường đạt được là 1.865, giá thấp nhất:...

Biểu đồ phân tích kỹ thị trường cà phê New York ngày 04/11/2011.

Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 04/11/2011

04/11/2011, 2 phản hồi

Kết thúc phiên giao dịch 03/11, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 01/2012 giảm 1,02%, đóng cửa ở mức 1.841USD/tấn. Giá cao nhất trong phiên đạt được là 1.889, giá thấp nhất là 1.841.

Biểu đồ phân tích kỹ thị trường cà phê London ngày 03/11/2011.

Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 03/11/2011

03/11/2011, 3 phản hồi

Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/11, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 01/2012 giảm 1,69% đóng cửa ở mức 1.862USD/tấn. Trong phiên qua biên độ biến động giá tương đối mạnh.

Biểu đồ phân tích kỹ thị trường cà phê London ngày 02/11/2011

Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 02/11/2011

02/11/2011, 2 phản hồi

Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/11/2011 giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 01/2012 tăng mạnh 3,36% và đóng cửa ở mức 1.878USD/tấn. Trong phiên biên độ biến động của giá khá mạnh, giá cao nhất là...

Biểu đồ thị trường cà phê London ngày 30/03/2011

Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 30/03/2011

30/03/2011, 7 phản hồi

Giá cà phê Robusta T5/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên ngày thứ 3(29/03) tiếp tục giảm về múc 2510 USD/tấn (tương đương -2.0%)

Biểu đồ thị trường London ngày 16/03/2011

Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 16/03/2011

16/03/2011, 7 phản hồi

Thị trường cà phê London đang đối diện với đà giảm điểm trong ngắn hạn khá manh, nhà đầu tư nên đặt stop-loss tại 2325, tránh rủi ro khi thị trường giảm điểm sau hơn.

Biểu đồ thị trường London

Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 09/03/2011

09/03/2011, 17 phản hồi

Giá cà phê Robusta giao tháng 05/2011 giao dịch trên sàn London chốt phiên ngày thứ 3 (08/03) tăng mạnh (+2.5%) lên mức 2,462USD/tấn.