Phân tích kỹ thuật

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

[Phân tích kỹ thuật – 28/07/17] Thị trường điều chỉnh nhẹ

28/07/2017, 0 phản hồi

Thị trường chưa có các thông tin cơ bản đủ mạnh....

[Phân tích kỹ thuật – 27/07/17] Thị trường khởi sắc trở lại

27/07/2017, 1 phản hồi

Fed giữ nguyên lãi suất trong lần họp này và chưa chắc chắn...

[Phân tích kỹ thuật – 25/07/17] Thị trường điều chỉnh trở lại

25/07/2017, 0 phản hồi

Các thông tin thời tiết chưa có vấn đề gì...

[Phân tích kỹ thuật – 24/07/17] Thị trường khi tiền tệ bị thắt chặt

24/07/2017, 0 phản hồi

Các nguồn quỹ trền sàn arabica đang giảm dần các trạng thái...

[Phân tích kỹ thuật – 20/07/17] Tin thời tiết vẫn chưa đủ mạnh

20/07/2017, 0 phản hồi

Không có tin tức gì cơ bản tác động, ngay cả các...

[Phân tích kỹ thuật – 19/07/17] Thị trường thiếu sức tác động

19/07/2017, 0 phản hồi

Thị trường khá im ắng khi không có nhiều thông tin cơ bản tác động...

[Phân tích kỹ thuật – 18/07/17] Thị trường cà phê lùi để tiến

18/07/2017, 1 phản hồi

Đà tăng bị chững lại khi không khí lạnh không...

[Phân tích kỹ thuật – 14/07/17] Thị trường cà phê điều chỉnh cuối tuần

14/07/2017, 7 phản hồi

Giá tăng trở lại nhưng chưa khẳng định sẽ tiến xa ...

[Phân tích kỹ thuật – 12/07/17] Xu hướng suy yếu vẫn còn chiếm lĩnh

12/07/2017, 0 phản hồi

Cả hai thị trường tiếp tục xu hướng suy yếu tuy...

[Phân tích kỹ thuật – 11/07/17] Thị trường cần sự điều chỉnh

11/07/2017, 0 phản hồi

Trong ngắn hạn, thị trường đang trong xu hướng....