Tôi không sợ đầu tư vào nông nghiệp

Người ta sợ đầu tư vào nông nghiệp nhưng tôi chỉ sợ thiếu vốn, thiếu khoa học kỹ thuật thôi. Làm nông nghiệp giỏi thì còn hơn cả buôn thúng, bán bè"- ông Nguyễn Đình Khôn ở xóm 3, tiểu khu I (Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La) chia sẻ.