Tin tức về "Kinh doanh phân bón" (Trang 2)

Kinh doanh phân bón

Dự thảo quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

08/06/2012, 2 phản hồi

Dự thảo quy định doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh các loại phân bón có hoá đơn chứng từ hợp pháp chứng minh rõ về nguồn gốc nơi sản xuất, nhập khẩu

Phán bón giả

Quản lý phân bón: Cần tăng khung hình phạt cao hơn nữa

27/05/2012, 1 phản hồi

Liên tiếp những vụ làm phân bón giả được phát hiện thời gian gần đây đã đặt ra nhu cầu bức thiết về việc cần nâng cao hơn nữa các chế tài xử phạt trong lĩnh vực này.

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận