Mỹ kiểm tra doanh nghiệp hồ tiêu VN

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu VN vừa cho biết: Từ tháng 4 - 10.2010, Cơ quan Kiểm soát thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ có đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với tất cả các doanh nghiệp chế biến tiêu xuất khẩu của VN, và cả cả các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, chế biến tiêu xuất khẩu hoạt động tại VN.